sq - en

Kryetari i Suharekës përkrah projektin për prokurim transparent

Takime 12.09.2018

Në kuadër të takimeve informuese për Prokurim Trasparent që KDI po zhvillon nëpër komuna, sot së bashku me organizatën partnere ISDY me mbështetje të USAID Team, kanë zhvilluar takim me kryetarin e Komunës së Suharkës, z.Bali Muharremaj.

Gjatë këtij takimi, u diskutua për fushën e prokurimit dhe nevojën e shtimit të transparencës në këtë sektor. KDI dhe ISDY ftuan për bashkëpunim drejtuesin e kësaj komune sa i përket projektit për prokurim transparent, duke i dhënë shpjegime se përmes tij do të bëhet monitorimi i të gjitha fazave të prokurimit publik duke filluar nga përgatitja e buxhetit komunal, planifikimi i prokurimit, vlerësimi i procesit të prokurimit e deri te zbatimi i kontratave dhe adresimi i gjetjeve te auditorit nga komuna.

Tërë kjo me qëllim të shtimit të transparencës dhe menaxhimit sa më të mirë të parasë publike për çka morën gatishmërinë e kryetarit për bashkëpunim.

Takimi i radhës do të zhvillohet në Istog.