sq

Bechtel& Enkas i zgjatet afati për përfundim të autostradës për 152 ditë

Reagime 04.02.2019

Instituti Demokratik i Kosovës/ Transparency International Kosova, ka gjetur se Ministria e Infrastrukturës (MI) dhe Bechtel & Enka, janë marrur vesh që kësaj të fundit t’i zgjatet afati për 152 ditë për të përfunduar  punimet në autostradën Prishtinë – Hani i Elezit, gjë që ja pamundëson Qeverisë së Kosovës të kërkoj penalti për moszbatim të kësaj kontrate me kohë.

Kjo është paraparë në ankes kontratën e nënshkruar nga Ministria e Infrastrukturës (MI) dhe Bechtel & Enka, kopje e cila mban datën 5 shtator 2018, të cilën e ka siguruar KDI-ja.

Aneks kontrata e protokolluar me numër 02/8457 dhe e nënshkruar nga palët përcakton detyrimet e Qeverisë së Kosovës për 53 milion euro për Autostradën Prishtinë – Hani i Elezit (Autostrada Arben Xhaferi).

Me këtë aneks kontratë, përveç 53 milionëshit, MI-ja është pajtuar që të zgjatet afati i implementimit të kontratës bazë deri më 1 qershor 2019, përkatësisht 152 ditë i jepen kohë shtesë Bechtel& Enkes  për zbatimin  e punëve për këtë autostradë.

Në anën tjetër ministria vazhdimisht, përmes prononcimeve në media të ministrit Pal Lekaj, ka deklaruar se janë duke shikuar mundësit për vënien e penaltive për vonesa të Bechtel & Enkas në kryerjen e punëve.

Sipas kësaj aneks kontrate nuk është e qartë se si janë kalkuluar 53 milion euro dhe se në çfarë baze është shtyre afati për plus 152 ditë shtesë. KDI përmes konferencës për media në dhjetorin e 2018 ka kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës sqarime se si janë kalkuluar 53 milion euro, por deri më tani nuk kemi pranuar asnjë informatë shtesë.