Parti me financa të hapura

Në llogaritë e partive politike parlamentare çdo vit derdhen 4.2 milonë euro nga buxheti i Kosovës.
Kjo ngre nevojën për transparencë dhe llogaridhënie të shtuar në mënyrën se si këto subjekte financohen dhe shpenzojnë.

Fushata ka për qëllim që të sensibilizojë për domosdoshmërinë e miratimit të ligjit të ri për financimin e partive politike që përmbush standardet për transparencë e llogaridhënie, konform opinionit të Komisionit të Venedikut.

Historiku i trajtimit të kësaj teme ndër vite

2020
17/12/2020

Marshi I OSHC

16/12/2020
16/12/2020

Qeveria e dërgon draft ligjin në Kuvend, ku pritet të shqyrtohet dhe votohet deri në fund 2020

25/06/2020

Riaktualizohet draft ligji nga Qeveria, ku kërkohet paraprakisht edhe mendimi i Shoqërisë Civile se si të veprohet. (Foto me Dritoni Selmanaj )

19/06/2020

KDI dhe OJQ-të pezullojnë (kushtëzojnë) pjesëmarrjen e tyre në Grupin punues për reform zgjedhore

KDI dhe OJQ-të pezullojnë (kushtëzojnë) pjesëmarrjen e tyre në Grupin punues për reform zgjedhore

Duke pasur parasysh zhvillimet e fundit në lidhje me Projektligjin për Financimin e Subjekteve Politike, Ne, organizatat e shoqërisë civile, anëtarë në Grupin Këshillëdhënës të themeluar nga Komisioni Parlamentar Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor  në të cilin marrin pjesë Kryetarët e Grupeve Parlamentare, dëshirojmë të bëjmë të ditur për opinionin publik dhe të gjithë akterët relevantë të përfshirë në këtë proces, se do të pezullojmë pjesëmarrjen tonë në Grupin Këshillëdhënës deri në tërheqjen e këtij projektligji.

Meqenëse Projektligji për Financimin e Subjekteve Politike nuk mund të shihet si pjesë e ndarë e Reformës Zgjedhore, dhe i njëjti rrezikon këtë proces, kërkojmë që projektligji të tërhiqet apo të mos votohet nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ky veprim është përkrahur nga 100 OJQ.

2019
05/06/2019

Komunikata e KDI-së, kërkohet që Qeveria t’a tërheqë ligjin

Komunikata e KDI-së, kërkohet që Qeveria t’a tërheqë ligjin

KDI dhe Shoqëria civile ka kërkuar tërheqjen e ligjit nga Qeveria pasi ka vlerësuar se ndërhyrjet e bëra në të nga Grupi Punues cenojnë frymën kushtetuese, zvogëlojnë mbikëqyrjen dhe kontrollin mbi financat e subjekteve politike, si dhe ulin transparencën dhe llogaridhënien e subjekteve politike ndaj publikut.

 

Në javët e fundit, grupi i organizatave të shoqërisë civile në takimet direkte me grupet parlamentare dhe përmes letrës së hapur i është drejtuar publikut dhe ligjvënësve me argumentet të cilat shpërfaqin mangësitë e projektligjit, ndër të tjera cenimi i pavarësisë së Zyrës për Regjistrimin e Subjekteve politike dhe mos adresimin e prioriteteve që parashihen me Agjendën për Reforma Evropiane (ERA).

10/04/2019

Kërkohet hapja e punimeve të grupit punues

Kërkohet hapja e punimeve të grupit punues

KDI në një tryezë kishte kërkuar që puna e grupit punues të ishte e hapur për organizatat e shoqërisë civile, pasi 3 mbledhjet e fundit ishin mbajtuar me “dyer të mbyllura”

2018
22/06/2018

Ndërsa më 22 dhe 23 Qershor 2018, përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit të Kosovës morën pjesë në mbledhjen e 115-të plenare të Komisionit të Venedikut ku ishte prezantuar Ligji.

16/04/2018

Ligji për Financimin e Subjekteve Politike u dërgua për opinion në Komisionin e Venedikut

29/01/2018

Themelohet Grupi Punues për Ligjin në Qeveri (Haradinaj)

Vendimi 05/26 Themelohet Grupi Punues për Ligjin në Qeveri (Haradinaj) për plotësim ndryshimin e Ligjit për financimin e subjekteve politike dhe ligjit për zgjedhjet e përgjithshme për pjesën e partive politike – në të cilin ftohet edhe shoqëria civile.