Parti me financa të hapura

Në llogaritë e partive politike parlamentare çdo vit derdhen 4.2 milonë euro nga buxheti Kosovës, ndaj transparenca dhe llogaridhënia e subjekteve politike për mënyrën se si financohen dhe sa shpenzojnë është parakusht për një qeverisje të pastër.

Për më tepër, edhe Agjenda për Reformë Evropiane (ERA) ka ritheksuar nevojën për forcim të mëtejshëm të proceseve zgjedhore dhe miratimin e zbatimin e ligjeve për trajtimin e korrupsionit të nivelit të lartë në përputhje me opinionet e Komisionit të Venedikut siç është ai për financimin e subjekteve politike.

Fushata ka për qëllim që të sensibilizojë për domosdoshmërinë e miratimit dhe zbatimit të ligjit të ri për financimin e partive politike që përmbush standardet për transparencë e llogaridhënie

Tregimi ynë

2022
Gusht 2022

Miratohet në Kuvend projektligji për financimin e subjekteve politike

Miratohet në Kuvend projektligji për financimin e subjekteve politike

Në fund të muajit korrik, Komisioni parlamentar për Buxhet dhe Transfere kishte intensifikuar punën në miratimin e projektligjit për financimin e subjekteve politike. Ky komision, më 27 korrik kishte miratuar raportin me 35 amandamente të këtij projektligji, të cilat ishin përgjithësisht teknike. Ndërsa, më 4 gusht, projektligji ishte sjellë për votim në seancë, dhe si i tillë ishte miratuar më 64 vota ‘për’. Ligji i ri ka hyrë në fuqi më 5 shtator. 

Qershor 2022

Kundërshtohet zvarritja e projektligjit për financimin e subjekteve politike

Si rezultat i një vonese rreth tre mujore nga miratimi në parim i projektligjit për financimin e subjekteve politike, më 17 qershor, KDI dhe OSHC-të kishin kritikuar zvarritjen e shqyrtimit të projektligjit në lexim të dytë duke i bërë thirrje komisionit përkatës parlamentar të intensifikojë punën me qëllim të përmbylljes së sagës me këtë projektligj. 

Mars 2022

Kuleta’ gjigante në sheshin e Prishtinës

Kuleta’ gjigante në sheshin e Prishtinës

Më 14 mars, KDI kishte vendosur një kuletë-instalacion në sheshin kryesor të Prishtinës për të përçuar mesazh tek subjektet politiike që të jenë transparente në mënyrën e financimit dhe shpenzimet e tyre. Ndërsa, më 16 mars kur në agjende të Kuvendit ishte paraparë shqyrtimi në parim i projektligjit, KDI dhe OSHC-të kishin organizuar konferencë për media pranë ‘kuletës’, duke kërkuar votimin e ligjit. Ligji u miratua në parim gjatë asaj seance. Paraprakisht, KDI dhe organizata tjera të shoqërisë civile u kishin dërguar letër publike anëtarëve të kryesisë dhe grupeve parlamentare të Kuvendit duke kërkuar miratimin e projektligjit, pas dështimit për shqyrtimin e tij në seancën e 22 shkurtit.

Janar 2022

Riaktualizohet projektligji për financimin e subjekteve politike

Në fillim të janarit të vitit 2022, pas organizimit të dëgjimit publik në dhjetor të vitit 2021, në Kuvend ishte proceduar projektligji për financimin e subjekteve politike, sipas versionit që adreson edhe rekomandimet e dala nga opinion i Komisionit të Venedikut. Paraprakisht, ligji ishte proceduar në Kuvend edhe gjatë vitit 2020, por për të shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme, ai nuk ishte trajtuar fare. Kliko ketu për më shumë informacione.

2019
Qershor 2019

Qeveria tërheqë projektligjin për financimin e subjekteve politike

Qeveria tërheqë projektligjin për financimin e subjekteve politike

Si rezultat i presionit qytetar dhe rekomandimeve të shoqërisë civile, më 25 qershor, me propozim të Kryeministrit Ramush Haradinaj, Qeveria e Kosovës miratoi vendimin për tërheqjen nga procedurat e shqyrtimit në Kuvend, të projektligjit për për financimin e subjekteve politike. 

Qershor 2019

Organizatat e shoqërisë civile pezullojnë pjesëmarrjen në Grupin për Reformën Zgjedhore

Organizatat e shoqërisë civile pezullojnë pjesëmarrjen në Grupin për Reformën Zgjedhore

Më 19 qershor, KDI dhe organizatat tjera të shoqërisë civile që ishin anëtare në Grupin Këshillëdhënës të themeluar nga Komisioni Parlamentar Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor, pezulluan pjesëmarrjen në këtë proces deri në tërheqjen e projektligjit për financim të subjekteve politike, duke konsideruar që projektligji për financimin e subjekteve politike nuk mund të shihet si pjesë e ndarë e reformës zgjedhore, si dhe që vet ligji njëjti rrezikon këtë proces. Ky veprim ishte përkrahur nga 100 OJQ. 

Qershor 2019

Organizohet “Marshi i Refuzimit”

Më 17 qershor, KDI dhe përfaqësues të mbi 100 organizatave të shoqërisë civile, organizuan “Marshin e Refuzimit” për të kundërshtuar Projektligjin për Financimin e Subjekteve Politike. Marshi parakaloi nëpër  selitë e gjashtë partive më të mëdha parlamentare. Përfaqësuesit e shoqërisë civile u penguan në mënyrë të dhunshme nga punonjës të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), para selisë së kësaj partie në Prishtinë, përkundër faktit se për këtë marsh ishin të informuara të gjitha institucionet relevante. 

Shoqëria civile vendosi mesazhe të mesazheve të qarta në selitë e partive politike, përmes së cilave u kërkua refuzimi i projektligjit të amandamentuar nga grupi punues dhe deputetët, i cili shpenzon taksat e qytetarëve pa llogaridhënie, bën pazare politike me paratë publike, fsheh emrat e donatorëve të partive, prejardhjen e mjeteve financiare dhe ulë gjobat. 

Qershor 2019

Kërkohet që Qeveria t’a tërheqë projektligjin nga Kuvendi

Kërkohet që Qeveria t’a tërheqë projektligjin nga Kuvendi

Nën moton #paratetonastandardettona, më 5 qershor 2019, KDI dhe OSHC-të kërkuan nga Qeveria tërheqjen e projektligjit nga shqyrtimi parlamentar, duke vlerësuar se ndërhyrjet e bëra në të nga Grupi Punues cenonjnë frymën kushtetuese, zvogëlojnë mbikëqyrjen dhe kontrollin mbi financat e subjekteve politike, si dhe ulin transparencën dhe llogaridhënien e subjekteve politike ndaj publikut.

Paraprakisht, grupi i organizatave të shoqërisë civile zhvilloi takime direkte me grupet parlamentare dhe përmes letrës së hapur i’u drejtua publikut dhe ligjvënësve me argumentet të cilat shpërfaqin mangësitë e projektligjit, ndër të tjera cenimi i pavarësisë së Zyrës për Regjistrimin e Subjekteve politike dhe mos adresimin e prioriteteve që parashihen me Agjendën për Reforma Evropiane (ERA).

Maj 2019

KDI dhe OSHC-të takojnë kryeministrin Ramush Haradinaj – kërkojnë që ligji të mos deviojë

KDI dhe OSHC-të takojnë kryeministrin Ramush Haradinaj – kërkojnë që ligji të mos deviojë

Më 16 maj, 2019, KDI dhe përfaqësues tjerë të organizatave të shoqërisë civile u pritën në takim nga kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj. Ata shprehën shqetësimet e tyre lidhur me ndryshimet e dëmshme që ishin miratuar në komisionet parlamentare dhe që cenonin strandardet e mira. 

Prill 2019

Komisioni Parlamentar për Buxhet miraton amandamentet e grupit punues dhe deputetëve

Komisioni Parlamentar për Buxhet miraton amandamentet e grupit punues dhe deputetëve

Në mbledhjen e mbajtur më 24 prill, Komisioni për Buxhet dhe Financa shqyrtoi raportin me 73 amandamentet e propozuara nga grupi punues, shumica e të cilave binin ndesh me rekomandimet e shoqërisë civile, por edhe me opinionin e Komisionit të Venedikut.

Prill 2019

KDI kërkon hapjen e punimeve të grupit punues të Kuvendit mbi projektligjin

KDI kërkon hapjen e punimeve të grupit punues të Kuvendit mbi projektligjin

Më 10 prill, 2019, KDI organizoi një tryezë diskutimi, në kuadër të së cilës kërkoi që puna e grupit punues të ishte e hapur për organizatat e shoqërisë civile, duke qenë se tri mbledhjet e fundit të grupit punues ishin mbajtur me “dyer të mbyllura”.

Shkurt 2019

Kuvendi i Kosovës miraton projektligjin në lexim të parë

Në periudhën mes dy leximeve, komisioni parlamentar për buxhet formoi grupin punues për këtë projektligj. Grupi Punues dhe deputetë të tjerë, duke devijuar nga esenca e ligjit dhe në kundërshtim me standardet e mira ndërkombëtare, kishin propozuar amandamente të cilat favorizonin mostransparencë, rrisnin tavanin e kontributeve dhe mundësinë e kontributeve në ‘cash’, cenonin pavarësinë e Zyrës dhe ulnin gjobat për subjektet politike. 

2018
Prill 2018

Qeveria kërkon opinion nga Komisioni i Venedikut

Më 16 Prill 2018, Qeveria dërgoi kërkesë për opinion nga Komisioni i Venedikut lidhur me Projektligjin për Financimin e Subjekteve Politike. Më 25 qershor, Komisioni i Venedikut dha opinionin e tij duke e vlerësuar draftin e projektligjit si pozitiv. 

Janar 2018

Qeveria ‘Haradinaj’ themelon Grupin Punues për Projektligjin për Financimin e Subjekteve Politike

Pas hartimit të koncept dokumentit mbi ligjin për financimin e subjekteve politike në tetor të vitit 2017, më 29 janar 2018, Qeveria themeloi grupin punues për hartimin e ligjit i cili u mbështet nga UNDP, WFD dhe organizatat e shoqërisë civile.