Transparometri Komunal: Pasqyra e gjashtëmujorit të parë për 38 komunat e Republikës së Kosovës

Transparometri Komunal: Pasqyra e gjashtëmujorit të parë për 38 komunat e Republikës së Kosovës