KDI lanson Projektin e ri – Promovimi dhe Aktivizimi i Komunitetit të Gjelbër në Kosovë

18.07.2023
Promovimi dhe Aktivizimi i Komunitetit të Gjelbër në Kosovë
Si një vend në zhvillim që aspiron rritje ekonomike, stabilitet politik dhe integrim në BE, Kosova do të duhet të trajtojë reforma të rëndësishme ekonomike, sociale, të sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së mjedisit, përmes një procesi transparent, të përgjegjshëm dhe pjesëmarrës.
KDI përmes këtij projekti do të promovojë qeverisje të gjelbër dhe do të ndihmojë në zhvillimin dhe aftësimin e komunitetit dhe 12 OJQ-ve, për të ndikuar në llogaridhënien e autoriteteve lokale përmes përfshirjes në proceset e politikbërjes, monitorimit dhe auditimit social për të siguruar zbatimin e zotimeve, me fokus në politikat e gjelbra dhe mjedisore.
Ky projekt përkrahet nga United Nations Democracy Fund – UNDEF për periudhën 24 mujore korrik 2023-qershor 2025