sq

Transparometri komunal Janar-Dhjetor 2016

03.03.2017

Transparometri komunal Janar-Dhjetor 2016

Përkrahur nga: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip