sq - en

TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2018

15.02.2019

TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2018

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht Turqisht