sq

TEJKALIMI I SFIDAVE TË KUVENDIT PËRMES MIRATIMIT TË RREGULLORES SË RE TË PUNËS

22.11.2019

TEJKALIMI I SFIDAVE TË KUVENDIT PËRMES MIRATIMIT TË RREGULLORES SË RE TË PUNËS

Përkrahur nga: UNDEF

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht