sq - en

Sondazhi i opinionit publik, qershor 2018

04.07.2018

Sondazhi i opinionit publik, qershor 2018

Përkrahur nga: Ambasada Zvicerane

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip