sq - en

Skanimi i integritetit në Sektorin e Drejtësisë

01.12.2017

Skanimi i integritetit në Sektorin e Drejtësisë

Përkrahur nga: Ambasada Holandeze në Kosovë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI, FOL, CILC

Shkarko:

Shqip