sq

Sistemi i prokurimit të Kosovës-Analizë: Sfidat dhe mundësitë e avancimit

30.03.2018

Sistemi i prokurimit të Kosovës-Analizë: Sfidat dhe mundësitë e avancimit

Përkrahur nga: Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur - KFOS

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko: