sq

RAPORTI I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE 2017 (ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS)

01.10.2017

RAPORTI I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE 2017 (ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS)

Përkrahur nga: USAID, Zyra e BE-së në Kosovë, SCO-K, DANIDA, Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore – MPJ e Gjermanisë

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DnV

Shkarko:

Shqip