sq - en

RAPORTI I MONITORIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK NË MINISTRINË E SHËNDETËSISË: FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES PËR HEMODIALIZË

19.03.2019

RAPORTI I MONITORIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK NË MINISTRINË E SHËNDETËSISË: FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES PËR HEMODIALIZË

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht