sq

RAPORTI I MONITORIMIT TË MEDIAVE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE 2017 (Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës)

01.10.2017

RAPORTI I MONITORIMIT TË MEDIAVE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE 2017 (Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës)

Përkrahur nga: USAID, Zyra e BE-së në Kosovë, SCO-K, DANIDA, Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore – MPJ e Gjermanisë

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DnV

Shkarko:

Shqip