sq

Punim i shkurtër rreth politikave: “Integriteti, elementi kyç në përmirësimin e Prokurimit Publik”

07.12.2018

Punim i shkurtër rreth politikave: “Integriteti, elementi kyç në përmirësimin e Prokurimit Publik”

Përkrahur nga: KFOS

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip