sq - en

PUNËTORËT QË [S’]KANË TË DREJTA

01.11.2017

PUNËTORËT QË [S’]KANË TË DREJTA

Përkrahur nga: Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip