sq

PASQYRA E GJASHTËMUJORIT TË PARË NË PROKURIM PUBLIK 2018: PËR KRYEQYTETIN DHE 37 KOMUNAT E KOSOVËS

25.03.2019

PASQYRA E GJASHTËMUJORIT TË PARË NË PROKURIM PUBLIK 2018: PËR KRYEQYTETIN DHE 37 KOMUNAT E KOSOVËS

Përkrahur nga: USAID TEAM

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip