sq - en

PARTITË POLITIKE VS TRANSPARENCA NË FUSHATË

24.01.2019

PARTITË POLITIKE VS TRANSPARENCA NË FUSHATË

Përkrahur nga: MPJ e Republikës Çeke në kuadër të Programit për Promovimin e Tranzicionit përmes projektit SE.S.TRA.

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip