sq - en

MENAXHIMI I PARASË PUBLIKE NË SYTË E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

09.01.2019

MENAXHIMI I PARASË PUBLIKE NË SYTË E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

Përkrahur nga: Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip