sq - en

KAPJA E SHTETIT NË KOSOVË: TREGTIMI I SHËNDETIT PUBLIK PËR PËRFITIME PRIVATE

10.09.2018

KAPJA E SHTETIT NË KOSOVË: TREGTIMI I SHËNDETIT PUBLIK PËR PËRFITIME PRIVATE

Përkrahur nga: Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Srpski