sq - en

INDEKSI I TRANSPARENCËS NË PROKURIMIN PUBLIK 2017

07.08.2018

INDEKSI I TRANSPARENCËS NË PROKURIMIN PUBLIK 2017

Përkrahur nga: USAID

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip English Srpski