sq

Hulumtim për matjen e opinionit publik në Kosovë: Sjelljet dhe qëndrimet e votuesve të rinj

27.12.2017

Hulumtim për matjen e opinionit publik në Kosovë: Sjelljet dhe qëndrimet e votuesve të rinj

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip