sq - en

FUSHATË PËR PARATË

01.11.2017

FUSHATË PËR PARATË

Përkrahur nga: MPJ e Republikës Çeke, MElKO

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI, Transparency International Czech Republic

Shkarko:

Shqip