sq

Dialogu Kosovë-Serbi në legjislaturën e pestë të Kuvendit të Kosovës 2014-2017

30.03.2018

Dialogu Kosovë-Serbi në legjislaturën e pestë të Kuvendit të Kosovës 2014-2017

Përkrahur nga: Ambasada Zvicerane

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip