sq - en

ANALIZË MBI LIGJIN PËR DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE KOMPETENCAT E DELEGACIONIT SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË PROCESIN E DIALOGUT ME REPUBLIKËS E SERBISË

14.03.2019

ANALIZË MBI LIGJIN PËR DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE KOMPETENCAT E DELEGACIONIT SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË PROCESIN E DIALOGUT ME REPUBLIKËS E SERBISË

Përkrahur nga: Ambasada e Zvicres

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht