KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje

08-03-2016 - Prishtinë

KDI aplikon politikën për pushimin menstrual për gratë e punësuara në organizatë

Facebook  Twitter

Të drejtat e njeriut e në veçanti të drejtat e gruas në Kosovë dhe pse të pranuara formalisht nga të gjithë, vazhdojnë të jenë sfidë dhe të cenohen nga barrierat ligjore e kulturore, si pasojë e stereotipeve gjinore, të pranishme si në familje ashtu edhe në jetën publike.

Instituti Demokratik i Kosovës ka vendosur të shënojë 8 Marsin e 2016-tës ndryshe nga vitet tjera; duke synuar të mbështesë zhvillimin e demokracisë dhe të kapitalit të saj njerëzor, KDI sot konfirmon përkushtimin dhe angazhimin e saj për të zhvilluar politika që do të ishin shtysë për avancimin e të drejtave të gruas në vendin e punës.

Politika që sot KDI prezanton u jep mundësi grave të punësuara në organizatë të shfrytëzojnë ditë të lira shtesë për ciklin natyral të trupit të tyre, pa cenuar benefitet e pushimit vjetor apo shëndetësor të përcaktuar me ligjin e punës. Politika e pushimit menstrual u jep të drejtë grave të punësuara në KDI që lirshëm të marrin ditë të lirë nëse ato duan, por kjo nuk është e detyrueshme.

Prandaj KDI në vend të urimit për 8 marsin inkurajon institucionet publike e private që të vendosin politika të ngjashme për gratë që punojnë në institucionet e tyre, pa i diskriminuar ato në obligim të pushimit vjetor apo shëndetësor.

Ky është një hap i vogël drejt përkushtimit tonë si organizatë dhe si shoqëri për avancimin e të drejtave të njeriut, me theks të veçantë të drejtat e gruas.

 

Qëkur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ftoi shtetet anëtare të shpallin 8 marsin si Ditën e OKB-së për të drejtat e grave dhe paqen në botë më 1977, Dita Ndërkombëtare e Gruas shënohet me “festë apo protestë” për më shumë të drejta të grave në sferat politike e sociale, të cilat plotësojnë dhe avancojnë sfondin e të drejtave të njeriut.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved