KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI
Facebook  Twitter

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Konferenca për media

Prej: 24-07-2015Deri: 30-11--0001Ora: 10:00 h
Lokali: Zyret e KDI-se Vendi: Prishtinë  

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), organizon konferencën për media ku do të prezantohen të gjeturat e punimit “Zgjedhja e Presidentit nga Populli: Nevojë e kohës apo retorikë e zakonshme?”.

 

Ky punim përfshinë historikun e zgjedhjes së Presidentëve në Kosovë, si dhe përpjekjet institucionale dhe ato jo-institucion për ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së Presidentit – për të kaluar nga zgjedhja prej Kuvendit në zgjedhje të drejtpërdrejt nga populli. Gjithashtu janë krahasuar edhe praktikat e zgjedhjes së Presidentëve në vendet tjera me sistem parlamentar të qeverisjes, si dhe është bërë matja e opinionit të qytetarëve lidhur me preferencat e tyre për mënyrën e zgjedhjes së Presidentit, si dhe për kandidatët e tyre të preferuar për mandatin e Presidentit të ardhshëm, që duhet të filloj në prill të vitit 2016.

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved