KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI
Facebook  Twitter

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Dëgjim Publik: Projektligji për Shërbimin Emergjent Mjekësorë

Prej: 16-06-2015Deri: 16-06-2015Ora: 11:00 h
Lokali: Hotel,SirusVendi: Prishtinë  

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) së bashku me Komisionin parlamentar për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale do të organizojë një diskutim publik për Projektligjin për Shërbimin Emergjent Mjekësorë në Kosovë.

 

Ky diskutim është një mundësi e mirë që para Komisionit parlamentar, të gjitha palët e interesuara të paraqesin brengat dhe rekomandimet e tyre për rregullimin ligjor dhe praktik të shërbimit emergjent në Kosovë.

Këto aktivitete të përbashka mes Parlamentit të Kosovës dhe KDI-së janë mbeshtetur dhe përkrahur nga USAID-i. 

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved