KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

17-09-2015 - Prishtinë

Papërgjegjësia e Qeverisë dhe bllokimet e opozitës të ndërpriten

Facebook  Twitter

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), kundërshton rrjedhën e seancës së parë të Sesionit Vjeshtor të Kuvendit të Kosovës.

Kërkesa e Kryeministrit për tërheqje nga rendi i ditës i Raportimit për Marrëveshjet me arsyetimin se nuk është i pranishëm edhe Zëvendës-Kryeministri, Z. Thaçi, paraqet shmangie nga përgjegjësia e Kryeministrit për obligimet kushtetuese që ka ndaj Kuvendit. Veprim i sotëm është vazhdimësi e shpërfilljes së Qeverisë ndaj Kuvendit në raport me të gjithë procesin e dialogut me Serbinë.

Në përgjithësi, Qeveria ka pasur një komunikim të çakorduar dhe përjashtues ndaj publiku për marrëveshjet e fundit. Ky çakordim tanimë po transferohet edhe në relacion me Kuvendin. Madje, për raportim të marrëveshjeve ka edhe një çakordim ndërmjet partnerëve qeverisës pasi data për Raportim, që në fillim ishte proceduar vetëm si informim, ishte caktuar nga vetë Kryeministri pa harmonizim të agjendës me atë të Zëvendës-Kryeministrisë, prania e të cilit del të jetë kryesore për raportim. Kjo nuk është qasja që Qeveria do duhej të ndjek për një proces të negociatave që është shumë i ndjeshëm dhe jetik për të ardhmen e konsolidimit të shtetësisë.

Përkundër papërgjegjësisë nga ana e Ekzekutivit, bllokimi i seancës paraqet degradim i institucionit më të lartë përfaqësues në vend. Pengimi fizik i zhvillimit të seancës paraqet një praktikë të keqe parlamentare, madje qon edhe në bllokim të funksionalizmit të Kuvendit. De-funksionalizimi i Kuvendit nuk do duhej të ishte mënyra për zgjidhjen e problemeve dhe tejkalimin e sfidave me të cilat po përballemi në raport me marrëveshjet me Serbinë. Subjektet opozitare do duhej të ishin më konstruktivisht të përfshira karshi procesit të negociatave me Serbinë që Kuvendi i Kosovës vetëm e ka ratifikuar.

 

Dialogu me Serbinë duhet të jetë proces tërësisht transparent, dhe të jetë përfshirës të gjithat subjekte politike dhe shoqërisë civile, dhe Qeveria duhet të jetë e sinqertë në komunikim të rezultateve të negociatave. Njëkohësisht, subjektet opozitare duhet të shtrojnë argumentet që kanë kundër marrëveshjeve dhe sidomos Asociacionit/Bashkësisë në Kuvend por edhe të shfrytëzojnë mjetet tjera paqësore por pa quar në defunksionalizim të institucioneve. 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved