KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

12-08-2015 - Prishtinë

EULEX-i duhet të mbështesë dhe jo frikësojë sinjalizuesit e korrupsionit

Facebook  Twitter

Në nëntor të vitit 2014, Maria Bamieh publikisht deklaroi që ajo dyshonte që disa kolegë të saj kanë vepruar kundërligjshëm dhe kërkesat e saj për hetime të brendshme ishin neglizhuar nga ky Mision. Aktualisht, Bamieh ka hapur rast gjyqësor kundër EULEX-it për viktimizim dhe largim nga puna për shkak të aktiviteteve sinjalizuese në Tribunalin e Punës në Londër.

Sipas avokatëve të Bamieh, EULEX e ka kërcënuar atë se do ta ndjekë penalisht nëse ajo apo avokatët flasin me palë të tjera për rastin e saj gjyqësor dhe ka kërkuar privatësi të plotë gjatë të gjitha fazave të procedurës gjyqësore.

EULEX është mision që financohet nga taksapaguesit evropianë dhe është i thirrur të luftojë korrupsionin në Kosovë andaj ekziston interes i lartë publik që zhvillimet e këtij rasti të jenë publike dhe lehtë të qasshme për publikun dhe mediat.

Kërcënimi i Bamieh nga EULEX përbën frikësim të sinjalizuesëve të tjerë që mund të jenë denoncues të korrupsionit apo keqmenaxhimeve.

EULEX-i duhet të jetë shembull se si duhet trajtuar një sinjalizues i korrupsionit për të përmirësuar situatën në vend se të dërgojë mesazhin që kushdo që flet për korrupsionin do të përballet me kërcënimin për t’u ndjekur penalisht.

Përpjekjet e EULEX-it për të sforcuar privatësinë  mund të ndalojnë dëshmitarët që t’i paraqesin keqpërdorimet.

 

EULEX-i do duhej të fokusonte energjinë tek fuqizimi i institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë dhe tek ofrimi i shembujve të mirë të veprimit dhe jo në frikësimin e sinjalizuesve në Kosovë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved