KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje

27-09-2017 - Prizren

Kandidatet per asambleiste ne Prizren avansojne shkathtesite e tyre komunikuese

Facebook  Twitter

Me qëllim që gratë kandidate per anetare te Kuvendit Komunal të jenë më të përgatitura, artikuluara, të kenë vetëbesim në përçimin e mesazheve të tyre tek qytetarët gjatë fushatës elektorale,KDI organizoi trajnimin në të cilin morën pjesë shumë kandidate nga subjektet e ndryshme politike.

Asistenca dhe trajnimet kanë për qëllim t'i ndihmojnē në ndërtimin e shkathtësive komunikuese mbi paraqitjen publike gjatë shpalosjes së platformave politike përballë zgjedhësve të tyre, në media televizive dhe takime të ndryshme zyrtare.

 

Sipas Demokracisë në Veprim, pjesëmarrja e gruas si folëse në fushatë por edhe si audiencë në zgjedhjet e kaluara parlamentare ishte shumë e ulët, me vetëm 17%. Trendi I përafërt është duke u përsëritur edhe gjatë fushatës për zgjedhjet komunale.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved