Fokusgrupi ishte i përfaqësuar nga subjektet politike: AAK, NISMA, Koalicioni Vakat, Alternativa, KDTP, NDS.

 

Takime të tilla, do të vazhdojnë të organizohen me qëllim të ofrimit të asistencës mbi ngritjen e kapaciteteve dhe profilit politik përgjatë fushatës zgjedhore dhe paralelisht kësaj, duke ofruar një platformë të barazisë gjinore për komunën e Prizrenit, me qëllim të ndikimit në avancimin e politikave lokale dhe vendimeve, të cilat janë në kompetencë ekskluzive të Kuvendit Komunal.

" />
KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje

12-09-2017 - Prizren

Shpaloset platforma per barazi gjinore ne Prizren

Facebook  Twitter

KDI në bashkëpunim me Ec Ma Ndryshe dhe FEMaktiv, mbajti takimin e dytë me gratë kandidate për Asamble komunale në Prizren, duke prezantuar draftet e hulumtimit dhe platformës për barazi gjinore, në kuadër të projektit "Gratë të bashkuara për një qeverisje dhe mjedis me të favorshëm politik, ekonomik dhe shoqëror". 
Fokusgrupi ishte i përfaqësuar nga subjektet politike: AAK, NISMA, Koalicioni Vakat, Alternativa, KDTP, NDS.

 

Takime të tilla, do të vazhdojnë të organizohen me qëllim të ofrimit të asistencës mbi ngritjen e kapaciteteve dhe profilit politik përgjatë fushatës zgjedhore dhe paralelisht kësaj, duke ofruar një platformë të barazisë gjinore për komunën e Prizrenit, me qëllim të ndikimit në avancimin e politikave lokale dhe vendimeve, të cilat janë në kompetencë ekskluzive të Kuvendit Komunal.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved