KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje

01-08-2017 - Prizren

Grate nuk gezojne perkrahje te njejte nga shoqeria

Facebook  Twitter

Rëndësia e gjuhës në sferën e jetës shoqërore dhe publike, ndikimi i saj në diskursin aktual publik,  stereotipet dhe trajta e paraqitjes së gruas nga mediat dhe roli i tyre në promovimin e barazisë gjinore, vullneti i partitve politike në ngritjen e cilësisë së diskursit publik dhe gatishmëria e tyre në luftimin e diskriminimit në baza gjinore, ishin këto disa nga shqetësimet të cilat u ngritën nga pjesëmarrësit në debatin publik, organizuar nga KDI, në partneritet me FEMaktiv dhe Ec Ma Ndryshe.

 

Heshtja e shoqërisë dhe e qarqeve të ndryshme në luftimin e dukurisë së diskriminimit në baza gjinore vazhdon të jetë shqetësim shumë serioz, e cila vazhdon ta mbajë peng përfaqësimin meritor të grave dhe emancipimin e tyre në shoqërinë tonë.

 

Çështjet e tilla do të vazhdojnë të trajtohen në diskutimet e ardhshme, në kuadër të projektit ‘’Gratë të bashkuara, për një qeverisje dhe mjedis më të favorshëm, politik, ekonomik dhe shoqëror’’.

 

 

Ky projekt udhëhiqet nga KDI dhe mbështetet nga OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER. 

 

 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved