KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

26-07-2017 - Prishtine

Drejtoria per Hulumtime e Kuvendit merr pjese ne punetorine SWOT

Facebook  Twitter

Ne kuader te projektit per perkrahje Kuvendit te Kosoves me hulumtime parlamentare, sot KDI ne bashkepunim me ekipin e Drejtorise per Hulumtime, Biblioteke dhe Arkive dhe perfaqesues nga NDI moren pjese ne punetorine permes se ciles realizua analiza SWOT, e qe kishteper qellim ekzaminimin e potencialit te brendshem te DHBA-se dhe identifikimin e strategjive per avansimin e metejme te punes se tyre.

 

Projekti eshte vazhdimesi e mbeshtetjes se USAID-it ne Kosove per Kuvendin e Kosoves, ne veçanti per sherbimet hulumtuese parlamentare.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved