KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

13-07-2017 - Peje

Pejanet e rinj kerkojne mbeshtetje per pune praktike

Facebook  Twitter

Mungesa e bibliotekave dhe psikologëve në shkolla, mbyllja e Çarshisë, mungesa e aftësimit dhe shkollave profesionale, mungesa e transportit lokal për nxënësit e fshatrave, problemet me ambientin, mospërkrahja e vullnetarizmit dhe si në pothuajse të gjitha komunat tjera problemet me shëndetësinë, përkatësisht mungesën e kontrolleve sistematike si dhe problemet me orarin e punës janë disa nga problemet e të rinjve nga Peja të cilat u evidentuan gjatë punëtorisë për politikat e të rinjve, që po mbahet nga KDI.

Të rinjtë që morën pjesë në këtë punëtori, ofruan alternativa për zgjidhje mjaft efikase dhe inovatore të këtyre problemeve. Këto alternativa do t’u paraqiten kandidatëve për kryetar të Komunës së Pejës, gjatë zgjedhjeve që do të mbahen më 22 tetor të këtij viti.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved