KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

22-06-2017 - Gjilan

Te rinjte nga Gjilani ofrojne zgjidhje per problemet ne komunen e tyre

Facebook  Twitter

Mungesa e kontrolleve shëndetësore nëpër shkolla, e transportit nga fshatrat e largëta në qytet, mungesa e punës vullnetare dhe praktike, aktiviteteve rinore,  infrastrukturës për personat me aftësi të kufizuar, bibliotekave si dhe cilësia e dobët e shkollave profesionale janë disa prej shqetësimeve kryesore që kanë të rinjtë e Gjilanit, të cilat i kanë shpalosur gjatë Punëtorisë për politikat e të rinjve që KDI mbajti në këtë komunë.

 

Rreth 30 të rinj gjatë dy ditëve radhazi debatuan politikëbërjen, identifikuan zgjidhje për këto probleme dhe sfidat me të cilat ata përballen në nivel lokal duke hartuar rekomandime konkrete të cilat do t’ua prezantojnë kandidatëve potencial për zgjedhjet e ardhshme komunale.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved