KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

29-06-2017 - Prizren

Prizrenasit e rinj perballen me probleme elementare gjate shkollimit

Facebook  Twitter

Problemet me cilësinë në arsim, mungesa e aktiviteteve inovative shkollore, mungesa e transportit lokal, e punës vullnetare, problemet e ndryshme infrastrukturore janë disa nga shqetësimet e të rinjve nga Prizreni, të cilat i kanë prioritizuar sot gjatë punëtorisë së radhës për politikat e të rinjve që #KDI po mbanë në këtë komunë.

Rreth 30 të rijnë për dy ditë radhazi përveç identifikimit të problemeve kanë tentuar të identifikojnë edhe zgjidhje konkrete për këto shqetësime të përditshme të cilat do tu prezantohen kandidatëve potencial për zgjedhjet e ardhshme komunale.

 

Deri më tani Punëtoritë për politikat e të rinjve janë zhvilluar në Prishtinë dhe Gjilan dhe pritet të mbahen edhe në komuna të tjera.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved