KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

20-09-2016 - Prishtine

KDI takon Komisionin Parlamentar per pune te jashtme

Facebook  Twitter

KDI është takuar sot me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme. Në kuadër të projektit të mbështetur nga Ambasada Zvicerane në Kosovë, KDI do të ofrojë ekspertizë, të mbështesë, lehtësojë dhe organizojë dëgjime publike, hulumtime, anketime, takime e vizita në terren në mes të qytetarëve dhe anëtarëve të Kuvendit dhe ekzekutivit, për të diskutuar temat, marrëveshjet që dalin nga procesi i dialogut Kosovë-Serbi dhe sfidat në implementimin e tyre.

Deputetët do të përfitojnë gjithashtu nga ekspertiza e Shërbimeve të Parlamentit Zviceran në kuadër të synimeve të përcaktuara më lartë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved