KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

02-06-2017 - Prishtine

Partite politike nuk i deklarojne planifikimet per shpenzimet e fushates se 2017-es

Facebook  Twitter

Koalicioni i OJQ-ve për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në Veprim (DnV), ka mbajtur sot konferencën e parë për shtyp mbi fushatën zgjedhore.
Gjatë kësaj konference u bënë të ditura gjetjet e një hulumtimi mbi shpenzimet e partive politike për fushatën që po zhvillohet për këto zgjedhje të realizuar nga KDI në bashkëpunim me Transparency International nga Republika Çeke si dhe mbarëvajtja e fushatës zgjedhore deri më tani.

Sa i përket hulumtimit David Ondracka, nga Transparency International nga Republika Çeke, bëri të ditur se si është realizuar duke u dërguar subjekteve politike një pyetësor me tetë pyetje mbi shpenzimet e fushatave paraeletorale. KDI ka kontaktuar me 39 subjekte politike individuale, që në shumë raste kanë qenë pjesë e koalicioneve paraelektorale. 

“Niveli i përgjegjësisë së subjekteve është mjaft i ulët, ku vetëm gjashtë nga 39 subjekte i janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për të ofruar të dhëna mbi shpenzimet. Nga këto gjashtë, dy kanë deklaruar se nuk kanë fonde të tyre, por do të jenë pjesë të fushatave të partnerëve tjerë, kurse katër subjekte tjera u janë përgjigjur pyetjeve të pyetësorit. Këto janë KDTP (Kosova Demokratik Türk Partisi), CDU (Centar Demokratska Stranka) nga Koalicioni Vakat, Nova Demokratska Stranka dhe Pokret Za Gora (PG)”, ka thënë ai.

Po ashtu u sqaroi se partitë të cilat dëshirojnë që të publikojnë të dhënat e tyre tani, mund të i dërgojnë ende të dhënat të cilat do të publikohen në ueb faqen e KDI.

Kurse Mjellma Hapçiu Alijaj, nga Demokracia në Veprim, theksoi se transparenca dhe llogaridhënia financiare e partive politike është parakusht për demokratizimin dhe funksionimin e subjekteve në bazë të standardeve ndërkombëtare.

“Deklarata e nënshkruar nga subjektet politike më 29 maj e lehtësuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) është tregues se partitë janë zotuar për transparencë financiare dhe ne do të monitorojmë nëse këto zotime do të përmbushen. Gjithashtu, presim që të thellojnë bashkëpunimin me shoqërinë civile sa i përket transparencës financiare, duke marrë përsipër përmbushjen e zotimit të njërës nga pikat e deklaratës.”, ka shtuar ajo.

Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim, ka folur për mbarëvajtjen e fushatës zgjedhore duke bërë të ditur se DnV, po vëzhgon fushatën përmes 60 vëzhguesve afatgjatë.
Në bazë të raportimeve, ka bërë të ditur se në dy ditët e para të fushatës zgjedhore janë monitoruar 77 aktivitete të subjekteve politike në mbarë vendin, shumica e të cilave kanë qenë tubime publike. Pjesa më e madhe e aktivitete zgjedhore të monitoruara nga DnV kanë qenë takime me 50 deri në 500 pjesëmarrës, ndërsa 6 prej tyre kanë qenë tubime me mbi 1000 pjesëmarrës. 
Incidentet

Kryeziu ka shpjeguar se në shumicën e aktiviteteve për sigurinë është përkujdesur Policia e Kosovës. Ai ka thënë se atmosfera në përgjithësi gjatë dhe pas aktiviteteve është raportuar të ketë qenë e qetë duke përjashtuar rastin e një aktiviteti të organizuar në Novobërd nga Lista Srpska ku është raportuar për atmosferë të tensionuar gjatë aktivitetit si dhe është raportuar se ky subjekt politik ka vendosur se nuk do të ketë takime publike në këtë komunë.
Po ashtu në ditën e parë të fushatës zgjedhore, është raportuar për një incident në komunën e Graçanicës ku subjektet politike SLS dhe LS kanë pasur mosmarrëveshje për shfrytëzimin e një billbordi, ku ka ndërhyrë policia. 

Resurset publike
Kryeziu ka shtuar se përdorimi i resurseve publike është vërejtur në 13 nga 77 aktivitete zgjedhore të monitoruara, ku janë vërejtur përdorimi i veturave zyrtare dhe pjesëmarrja e shërbyeseve civil. 

Pjesëmarrja e grave 
Pjesëmarrja e grave në dy ditët e fushatës në aktivitetet e monitoruara ka qenë mesatarisht rreth 15%. Po ashtu në këto aktivitete kanë folur 274 burra (përkatësisht 79%) dhe 72 gra (përkatësisht 21%). 

Të dhëna tjera:
Bazuar në monitorim, në 21 aktivitete të pranishëm kanë qenë edhe fëmijët, në total numri i tyre ka shkuar mbi 300 fëmijë. 
Në 16 aktivitete pjesëmarrës kanë qenë personat me aftësi të kufizuara, në total kanë marr pjesë rreth 40 persona. Ndërsa në 16 aktivitete zgjedhore personave me aftësi të kufizuara nuk u është siguruar qasje për pjesëmarrje. 
Mediat nuk kanë qenë të pranishme në 32 nga 77 aktivitetet zgjedhore të monitoruara në rang vendi, ndërsa në aktivitet në të cilat kanë marr pjesë nuk janë penguar të raportojnë lirshëm. 
DnV është duke monitoruar gjithashtu përdorimin e rrjetit social Facebook nga koalicionet dhe subjektet politike që nga fillimi zyrtar i fushatës zgjedhore.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved