KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

04-03-2017 - Prishtine

Rritet numri i te rinjeve te certifikuar ne llogaridhenie

Facebook  Twitter

Kerkesa ne rritje e studenteve dhe te rinjeve per te ndjekur punetorite per llogaridhenie, ka rezultuar ne organizimin e punetorive shtese permes te cilave te rinjte fuqizohen per te marre vendime duke qene te mireinfomuar dhe duke mbajtur politikanet llogaridhenes. Sot ne Prishtine edhe 30 studentë permbyllen me sukses trajnimin dhe u certifikuan ne temat e punetorise. Projekti përkrahet nga Ambasada Britanike në Prishtinë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved