KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

09-02-2017 - Ferizaj

Edhe 30 te rinj ferizajas aftesohen per te kerkuar llogaridhenie

Facebook  Twitter

Rreth 30 të rinj nga rajoni i Ferizajt janë bërë pjesë e punëtorisë së KDI për llogaridhënie. Për dy ditë me radhë ata debatuan dhe u informuan mbi vendimmarrjen dhe mënyrat se si duhet t’i mbajnë politikanët llogaridhënës. Deri më tani mbi 100 studentë nga i tërë vendi kanë përfituar nga këto punëtori që përkrahen prej Ambasadës Britanike në Prishtinë. Per shkak te kerkeses ne rritje te te rinjeve per te ndjekur keto trajnime, KDI do te vazhdoje te organizoje edhe punetori tjera gjate muajve ne vijim.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved