KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

30-01-2017 - Prishtina

KDI presents CPI results before the parliamentary Committee on Legislation

Facebook  Twitter

Several days after the publication of Corruption Perception Index from Transparency International, KDI as a representative of TI for Kosovo, presented the results of this index in front of the members of Parliamentary Committee on Mandates, Immunities, Rules of Procedure and supervision of the Anti-Corruption Agency, noting the findings for Kosovo. Artan Canhasi from KDI said that despite the progress marked in this index, Kosovo remains most corrupt country on region. The key problem remains the lack of transparency in the financing of political parties, high levels of nepotism and corruption in health care and judiciary.

 

Kosovo for 2016 is rated with 36 points and now is ranked as 95th of 176 countries worldwide. In 2015 Kosovo was ranked 102nd with 33 points. 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved