KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

30-01-2017 - Prishtinë

KDI prezanton rezultatet e CPI para Komisionit Parlamentar për Legjislacion

Facebook  Twitter

Disa ditë pas publikimit të Indeksit Global të Perceptimit të Korrupsionit nga Transparency International, KDI përfaqësuese e TI për Kosovë prezantoi sot para Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit rezultatet e këtij indeksi, duke vënë në pah të gjeturat për Kosovën. Artan Canhasi nga KDI theksoi se me gjithë progresin e shënuar në këtë indeks, Kosova vazhdon të mbetet vendi më i korruptuar në rajon. Problem kyç mbetet mungesa e transparencës në financimin e subjekteve politike, niveli i lartë i nepotizmit si dhe korrupsioni në shëndetësi dhe gjyqësor”.

Kosova për 2016 është notuar me 36 pikë dhe gjendet në vendin 95 nga 176 vende të botës. Në 2015 Kosova ishte radhitur e 102-ta me 33 pikë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved