KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

21-12-2016 - Pejë

Mbahet edhe punëtoria e fundit për 2016 për llogaridhënie me studentë të Pejës

Facebook  Twitter

Peja ishte destinacioni i fundit për 2016 për mbajtjen e punëtorisë dyditore 20-21 dhjetor për llogaridhënie. 20 studentë nga ky rajon po trajnohen dhe debatojnë për shumë çështje që do t’ju ndihmojnë praktikisht në ushtrimin e rolit të tyre në vendimmarrje dhe për mënyrat se si duhet t’i mbajnë politikanët llogaridhënës. Deri më tani rreth 80 studentë kanë përfituar nga këto katër punëtori e që përkrahen prej Ambasadës Britanike në Prishtinë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved