KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

17-12-2016 - Prizren

Punëtoritë për llogaridhënie zbarkojnë ne Prizren

Facebook  Twitter

Edhe studentët e Prizrenit u bënë pjesë e punëtorisë dy ditore për llogaridhënie me 16 e 17 dhjetor, 2016 që KDI po organizon në qendrat kryesore universitare të Kosovës. Për dy ditë me radhë, rreth 20 studentë prizrenas përfituan nga trajnimet dhe diskutimet për mekanizmat e llogaridhënies publike, ideologjinë e partive politike, platformat dhe mbikëqyrjen e zbatimit të premtimeve zgjedhore, vëzhgimin e zgjedhjeve si dhe përdorimin e teknologjisë informative për të rritur llogaridhënien e politikanëve.
Ky projekt që ka për qëllim fuqizimin e votuesve të rinj përkrahet nga Ambasada Britanike në Kosovë. Punëtoria e fundit për këtë vit do të mbahet në Pejë, më 20 dhe 21 Dhjetor 2016.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved