KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

19-11-2016 - Durrës

KDI organizon punëtori për integritetin në sektorin publik

Facebook  Twitter

KDI organizoi punëtorinë dyditore për Integritetin e institucioneve publike në Kosovë, ku u  diskutuan sfidat dhe reformat e domosdoshme qw do tw shpienin drejt përmirësimit tw integritetit në sektorin publik. Barra kryesore iu vë sistemit të drejtësisë i cili duhet të jetë më efektiv në luftën kundër korrupsionit për të krijuar ambient i cili promovon vlera të integritetit.
Pjesë e këtij diskutimi ishin përfaqësues të institucioneve dhe sektorit jo-qeveritar përfshirë: Kryetaren e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila, përfaqësuesin e Zyrës për Qeverisje të Mirë, Habit Hajredini, përfaqësuesin nga Agjencia Kundër Korrupsionit, Milot Shala si dhe hulumtuesin nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, Plator Avdiu. 
KDI do të bëjë vlerësim më të gjerë të integritetit në sistemin e drejtësisë dhe më pas do t’i ofroj mbështetje profesionale Këshillit Prokurorial dhe Gjyqësor në krijimin e planeve të integritetit në gjyqësi dhe prokurori.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved