KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

16-11-2016 - Dragash

KDI nxit bashkëpunimin mes Këshillave lokal dhe institucioneve në Dragash

Facebook  Twitter

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), organizoi sot takim me përfaqësues të institucioneve lokale në Komunën e Dragashit dhe Këshillave lokal të kësaj komune me qëllim të nxitjes së bashkëpunimit mes të dyja palëve dhe përfshirjes së këtyre këshillave në proceset vendimmarrëse.

Me këtë rast, përfaqësuesit e Këshillave lokal të cilët aktualisht janë pjesë e një vetë-organizimi qytetarë kanë kërkuar miratimin e një Rregullore komunale për zgjedhjen e Këshillave Lokal dhe legjitimimin zyrtarë të tyre nga institucionet lokale.

 

KDI do të vazhdojë me lehtësimin e takimeve të tilla me qëllim të përmirësimit dhe fuqizimit të rolit të qytetarëve në proceset vendimmarrëse nëpër Komunat e Kosovës.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved