KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

04-11-2016 - Prishtinë

30 të rinj nga Kosova e Serbia vizitojnë KDI-në

Facebook  Twitter

 KDI sot ishte nikoqire e 30 të rinjëve nga Kosova dhe Serbia të cilët po qëndrojnë në Prishtinë, në kuadër të programi të Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR) që ka për qëllim krijimin e lidhjeve ndërmjet të rinjve nga të dyja vendet.

Të rinjtë u informuan për punën që KDI bën për të promovuar transparencën e procesit të dialogut përkatësisht të normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Hulumtimi i opinionit publik i realizuar së fundi nga KDI u prit me shumë interes nga studentët.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved