KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

26-10-2016 - Prishtinë

KDI me infografikë dhe pako informuese për procesin e dialogut

Facebook  Twitter

Në funksion të asistencës për deputetët dhe fuqizimit të rolit mbikëqyrës të Kuvendit ndaj Qeverisë për çështjet që lidhen me dialogun Kosove-Serbi, KDI ka përgatitur një infografikë përmbledhëse dhe një pako informuese për procesin dhe marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut dhe të njejtën u ka dërguar anëtarëve të këtij Komisionit Pralamentar për punë të Jashtme. Në mbledhjen e sotme të Komisionit parlamentar për Punë të Jashtme, është ftuar në raportim Ministrja për Dialog, znj. Edita Tahiri.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved