KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

05-08-2016 - Prishtinë

Sulmi ndaj Kuvendit të Kosovës është sulm ndaj demokracisë

Facebook  Twitter

Instituti Demokratik i Kosovës dënon rëndë sulmin e mbrëmshëm me zollë kundër Kuvendit të Kosovës. Sulmet e tilla cënojnë rëndë rendin dhe ligjin e shtetit tonë, e mbi të gjitha demokracinë në vend.

Në një periudhë kohore kur priten të mirren vendime të rëndësishme nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, sulme të tilla përçojnë mesazhe të urrejtjes, frikës dhe pasigurisë. Krimi dhe sulmet e natës nuk kanë vend në shoqëri e shtete që si themele të tyre kanë lirinë, demokracinë dhe sigurinë e qytetarëve të vet.

 

KDI u bën thirrje organeve kompetente të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme dhe sa më shpejt të zbardhin këtë akt kriminal.  

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved